NHANG SẠCH TỪ LÁ CÂY KHUYNH ĐIỆP

110.000

Thành phần 99.9 % lá khuynh diệp phơi khô, 0.1% vỏ cây bời lời
Mùi cây cỏ tự nhiên, thơm nhẹ, không ảnh hưởng đến bà bầu và trẻ em