NHANG SẠCH TỪ VỎ QUẾ NGUYÊN CHẤT

125.000

Vỏ quế nguyên chất không pha độn nên nhang có màu cam đất đẹp mắt, không phẩm màu, không hương liệu, không hoá chất