Tag Archives: Chứng đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu có thể làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông

Chứng đau nửa đầu có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất trình điều khiển . Một số nghiên cứu đã tập trung vào mối quan hệ giữa chứng đau nửa đầu và tai nạn tại nơi làm việc. Theo nghĩa này, một nhóm các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các nghiên cứu ở New Zealand […]